Tìm kiếm

Chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Mục đích thu thập thông tin

MP thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ tốt nhất cho bạn. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • Tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.
  • Thông tin về hoạt động của bạn trên trang web, chẳng hạn như các bài viết bạn đã xem, các bình luận bạn đã để lại, v.v.

Phạm vi sử dụng thông tin

MP sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cho bạn, chẳng hạn như gửi email thông báo về các bài viết mới, trả lời câu hỏi của bạn, v.v.
  • Cải thiện chất lượng trang web và dịch vụ của chúng tôi.
  • Gửi thông tin tiếp thị cho bạn, chẳng hạn như các email về các sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi.

Thời gian lưu trữ thông tin

MP sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cho bạn. Chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn khi bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi không còn cần thiết cho các mục đích đã nêu trong Chính sách bảo mật này.

Quyền của người dùng

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Bảo mật thông tin

MP sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ. Các biện pháp bảo mật này bao gồm:

  • Sử dụng hệ thống tường lửa và mã hóa để bảo vệ dữ liệu của bạn.
  • Hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.
  • Khuyến khích bạn sử dụng mật khẩu mạnh và thay đổi mật khẩu thường xuyên.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

MP có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật của các trang web này. Bạn nên đọc kỹ chính sách bảo mật của các trang web này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho họ.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật ngày sửa đổi ở đầu Chính sách bảo mật này. Bạn nên xem lại Chính sách bảo mật này thường xuyên để cập nhật những thay đổi mới nhất.

Back to Top